Virksomheden Knold&Top

Om os

Forædlingen startede i 1996 på hobbybasis. Formålet var at udviklet raps med hvide blomster for at undersøge, om der var forskelle i foderværdien af rapsskrå fra hvid- og gulblomstrede sorter, som det er kendt fra ærter og hestebønner.

Om knold & Top

Selvstændig mikrovirksomhed

I 2002 blev ”Knold & Top Planteforædling” dannet som en enkeltmandsvirksomhed. Det havde vist sig, at de hvidblomstrede rapssorter var mindre tiltrækkende for flere typer skadeinsekter under blomstringen end gulblomstrede sorter.

Dette dannede basis for at udvikle det såkaldte ”Flower Power System®”, hvis virkning på skadeinsekterne blev afprøvet i markforsøg fra 2009 – 2016. Først fra 2009 var der frø nok til storskalaforsøg.

Visionen er, at man ved at samdyrke hvid- og gulblomstret raps med Flower Power Systemet® kan øge dyrkningssikkerheden ved økologisk rapsdyrkning eller spare en behandling mod insekter, hvis man ikke er økolog.

Dyrkningssikkerhed

Flower Power System

Ved at vinde Agro Business Parks innovationskonkurrence i 2009 fik virksomheden et godt skub fremad. Projektidé: Knold og Top Planteforædling, udvikling og udnyttelse af raps med alternative blomsterfarver. I 2009 fandt vi også, at hvidblomstrede rapssorter er bitterfri, det vil sige at bladene er velsmagende og kan bruges til salat. Se hjemmesiden www.colza.dk Endvidere viste det sig, at koldpresset, uraffineret olie fra hvidblomstret raps var mildere i smagen end olie fra gulblomstret raps.

I 2010 blev selskaberne Knold & Top ApS samt Knold & Top Holding ApS dannet.

Koldpresset, uraffineret rapsolie, fremstillet af virksomheden Pure-Oil i Bandholm, men baseret på frø fra den hvidblomstrede sort Lysidé, fik i 2012 udnævnelsen ”Danmarksmester”.

Udvikling og flere sorter

Enkeltmandsvirksomhed

Fra 2012 har Knold & Top været en enmandsvirksomhed. En del af arbejdet med forædling og frøproduktion laves gennem andre firmaer.

I 2012 – 2016 er der optaget yderligere 4 hvidblomstrede sorter på sortslisten i Danmark og alle 4 er plantenyhedsbeskyttede i EU. 3 af sorterne har desuden opnået plantenyhedsbeskyttelse i USA.

I 2018 blev der indsendt en ”novel food” ansøgning til EFSA (European Food Safety Authority) om tilladelse til at bruge hele frø af hvidblomstret ’dobbeltlav’ raps som ingrediens i fødevarer så som brød, snacks mm. Tilladelsen forventes i 2020.

Her bor vi

Placering

Knold & Top lånte de første mange år plads i Pajbjergfondens drivhuse i Dyngby ved Odder. Fra 2008 indgik Pajbjergfondens forædlingsaktiviteter i Nordic Seed.

Et par år senere blev der indgået lejeaftale mellem Nordic Seed og Knold & Top, hvorefter Knold & Top lejer kontor, drivhuse, lagerplads mm hos Nordic Seed. De 2 virksomheder har således et tæt samarbejde med udgangspunkt i Nordic Seeds faciliteter på Grindsnabevej 25, 8300 Odder. Et samarbejde af stor værdi for Knold & Top.

Et godt skub fremad

Forretningsmodel

Indtægterne til Knold & Top A/S kommer fra licenser eller fra direkte salg af frø. Tilskud fra projektmidler bidrager også. Vi sigter både lokalt og globalt. Vi er rodfæstede i Odderområdet, men sælger rapsfrø i over 20 lande.

Indtægterne kommer dels fra landbruget dels fra gartnerierhvervet. Ca. 30 % af indtægterne stammer således fra frø til landbruget, 50 % fra frø til gartneri, ca. 13 % fra konsulentopgaver og 7 % fra projekttilskud.

Spørgsmål? Send en besked til os.