Vi har udviklet

FLOWER POWER SYSTEMET

Flower Power

Mere miljøvenlig rapsdyrkning

Flower Power Systemet® er en miljøvenlig dyrkningsmetode, hvor man med en gulblomstret (gul) fangafgrøde og en hvidblomstret (hvid) hovedafgrøde kan mindske behovet for insektmidler under rapsens blomstringsfase. Flower Power Systemet® betegner metoder til at mindske behovet for insektbehandling i raps ved brug af forskellige og blomstringsfarver og forskellig blomstringstidlighed.

 • 1. juli

  Flower Power

 • 4. juli

  Flower Power

 • 8. juli

  Flower Power

 • 11. juli

  Flower Power

Miljøvenlig dyrkningsteknik

FLOWER POWER

Princippet ses på billedserien, som viser en 6 ha vårrapsmark omgivet af en rand på 10 m. Hovedafgrøden var iblandet 5 % gul raps. I denne mark var der ikke behov for sprøjtning mod insekter under blomstringen, men kun i knopstadiet. Vi håber, at dyrkningsmetoden vil medvirke til at reducere forbruget af plantebeskyttelsesmidler ved rapsdyrkning.

 • Hvid raps i renbestand lokker færre glimmerbøsser ind i marken under rapsens blomstring end gulblomstret raps
 • Denne virkning forstærkes, når hvid raps omgives af en fangafgrøde, altså en gul rand på 6 -10 m.
 • Overflyvere kan opfanges ved at iblande 3 – 5 % gulblomstret raps i den hvide hovedafgrøde.
 • Den gule sort bør starte blomstring nogle dage tidligere, gerne 1 uge, end den hvide sort for at få fuld effekt af systemet, dvs. lokke glimmerbøsser væk fra de ikke udsprungne knopper.
 • Systemet virker bedst når marken ikke er for lille (helst over 3 ha).
 • Man kan også nøjes med at blande 3 – 5 % gulblomstret raps i den hvidblomstrede og udelade den gule rand. Vigtigt at den gulblomstrede sort er den tidligste (helst 1 uge).
 • Systemet har effekt på glimmerbøsser, snudebiller og skulpegalmyg.

Systemet virker ikke før (nogle af) planterne er i blomst. I enkelte år er der så mange insekter, at man må behandle med insekticider, selv om Flower Power Systemet® bruges. Altså: Man kan oftest spare en sprøjtning mod insekter omkring begyndende blomstring, når Flower Power Systemet®bruges. Alternativt kan man nøjes med en fokuseret behandling af den gule rand.

FORDELE

 • Mindre skade på nyttedyr, herunder snyltehvepse, som kan dræbe 25 – 75 % af glimmerbøssens larver (giver ofte svage angreb året efter).
 • Mindre risiko for skade på bier
 • Mindre for, at insekterne udvikler resistens mod insektmidlerne.
 • Færre udgifter til insektmidler.
 • Mindre afgrødeskade, når der køres mindre i marken
 • Mindre risiko for rester af insektmiddel i frø, olie og skrå.
 • Man sparer tid og kan sove længe om morgenen.
 • Bedre dyrkningssikkerhed ved økologisk rapsdyrkning.

Spørgsmål? Send en besked til os.