Knold & Top planteforædling: Hovedafgrøde og fangafgrøde

home > Hovedafgrøde og fangafgrøde

Hovedafgrøde og fangafgrøde

Udvikling af et dyrkningssystem med hoved- og fangafgrøde baserer sig på, at hvide blomster virker mindre tiltrækkende på skadeinsekter (glimmerbøsser, skulpesnudebiller og skulpegalmyg) end gule blomster. Ved samdyrkning af en hvidblomstret raps som hovedafgrøde og en gulblomstret raps som fangafgrøde kan man mindske behovet for at sprøjte med insektmidler under rapsens blomstring.

Hvidblomstret vinterraps omgivet af gulblomstret, et dyrkningssystem der forandrer landskabet!
Hvidblomstret vinterraps omgivet af gulblomstret, et dyrkningssystem der forandrer landskabet!

Ved at omgive den hvide hoved-afgrøde med et bælte af en gul fangafgrøde kan man reducere indflyvningen af glimmerbøsser, snudebiller og galmyg ind i hoved-afgrøden.

En miljøvenlig form for rapsdyrk-ning, som også muliggør rapsavl for økologer.

Billedet viser princippet i vinter-raps.

Se nærmere under punktet: Flower Power Systemet.

Kontakt : Knold & Top Planteforædling, Erik Tybirk, Fyrrevænget 1, Hov, DK- 8300 Odder
Telefon : +45 86 55 65 01 | Mobil : +45 20 21 88 85 | Mail : info@knoldogtop.com